Sprawozdanie finansowe

Sporządzamy sprawozdanie finansowe – cz. 2 – prezentacja danych

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek rzetelnego i klarownego prezentowania ich sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Właściciele danej jednostki oraz inne zainteresowane strony oceniają kondycję firmy głównie na podstawie przygotowanych sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe jest użyteczne, gdy użytkownik może zestawić te informacje z odpowiednimi danymi porównawczymi za …

Sporządzamy sprawozdanie finansowe – cz. 2 – prezentacja danych Read More »